Skip to content

Pelaburan

 • Skim Simpanan Am telah dilancarkan pada tahun 2016.
 • Kadar pulangan semasa pelancaran skim ini adalah sebanyak 5% p.a
 • Skim ini dilancarkan untuk menggalakkan simpanan daripada anggota-anggota SEKATARAKYAT di samping dapat memberi tambahan pendapatan kepada anggota.
 • Minimum simpanan adalah sebanyak RM1,000 dan tiada had maksimum.
 • Kadar Pulangan terkini adalah 4.95% p.a
 • Tempoh matang simpanan adalah selama SATU (1) tahun dan pengeluaran yang dilaksanakan sebelum tempoh matang akan dikenakan penalti sebanyak 1%.
 • Borang pembukaan Akaun adalah seperti di Lampiran.
 • Untuk sebarang pertanyaan dan pembukaan akaun sila hubungi :-
  • SEKATARAKYAT :- sekata@sekatarakyat.com.my
  • Ahmad Fu’ad Kamarulzaman :- fuad@sekatarakyat.com.my

Pautan Video Youtube :- https://youtu.be/wZvhDNoAOtY

Pautan Pendaftaran :- sekatarakyat.wasiyyahventures.com