Home » Organisasi

Organisasi

Pengerusi
Datuk Mohamed Arsad Sehan
Setiausaha Kehormat
Hasrul Liza Shah Rudin
Bendahari Kehormat
Dato’ Mustafha Hj Abdul Razak
Abdul Lidzam Muhammad Alias
Mohd Salleh Mahmood
Mohd Khuzaini Ab Ghani
Saliman Zainal
Mohd Shaifuddin Abdullah
Mohamad Sabri Mohamed Nor
Ahli Jawatankuasa
Ismarazi Ismail
Pengerusi
Nazarudin Zainal Abidin
Ahli Jawatankuasa
Mohd Arief Azree Tun Arifin
Ahli Jawatankuasa
Dr Mohd Aizam Mas’od
Pengerusi
Ustaz Mohd Mawerdi Sairi
Ahli Jawatankuasa
Dr Ahmad Zainudin Abdullah
Pengurus Besar
Ahmad Rozaman Mohd Yusoff
Pengurus
Nor Elina Ab Ghani