Home » Mesyuarat Agung Perwakilan 2019

Mesyuarat Agung Perwakilan 2019

  • Tarikh:- 9 MAC 2020
  • Lokasi:- Balai Tan Sri Sheikh Ahmad, Menara 1, Menara Kembar BankRakyat, Kuala Lumpur
  • Perasmi:- Y. Bhg. Datuk Noripah Kamso, Pengerusi Bank Rakyat